• Reacties inwoners

  Op de website kunnen mensen een reactie achterlaten op de vragen "waar ben je bang voor met een vierde aanvliegroute?" en "wat zou je willen?". Hieronder is een klein deel van de antwoorden die binnen zijn gekomen te vinden. Op het moment zijn er zo'n 1000 reacties binnen gekomen.

  Ik ben bang voor geluidsoverlast, schade aan milieu en gezondheid. Ik wil geen groei, maar krimp van Schiphol!

  Aris, Doorn

  Ik ben bang voor geluidsoverlast en luchtvervuiling. Stop met de uitbreiding van aanvliegroutes.

  Ariadne, Utrechtse Heuvelrug

  Ik ben bang voor geluidsoverlast en gezondheid. Stop uitbreiding van de luchthaven.

  Helmy, Utrechtse Heuvelrug

  Ik ben bang voor geluid en vervuiling. Stop de groei van Schiphol en investeer in een andere economie/infrastructuur.

  Mieke, Utrecht

  Ik ben bang voor geluidsoverlast en verstoring van de natuur. Allereerst meer bekendheid geven over de plannen. Burgers/bewoners erbij betrekken. Alternatieven bekijken.
  Schiphol NIET VERDER UITBREIDEN !!!! Er is toch zoiets als een milieucrisis, stikstofcrisis, biodiversiteitscrisis, gezondheidscrisis enz. enz.

  Marcel, Driebergen

  Ik ben bang voor nog meer belasting van het milieu, veel geluidoverlast. De overheid zou eindelijk eens de burgers moeten beschermen, dat is één van hun plichten. Het kan toch niet zo zijn dat de boeren beperkingen opgelegd krijgen en de luchtvaart maar door mag groeien. Laat iemand die zo nodig wil vliegen een eerlijke (kost)prijs betalen.

  Helmi, Doorn

  Ik ben bang voor luchtvervuiling, lawaai overlast en aanzienlijke milieuschade. Ik wil dat het plan 4de route wordt ingetrokken.

  Ron, Utrechtse Heuvelrug

  Ik ben bang geluid en milieuoverlast. Ik wil geen aanvliegrouters er meer bij.

  Ingrid, Wijk bij Duurstede

  Mijn ouders wonen/woonden onder een de aanvliegroute in Roelofarendsveen. Horen en zien vergaat je daar soms, als je in je achtertuintje zit. In Driebergen-Rijsenburg wist ik: ik woon aan de rand van een stiltegebied. Niet dus... Ik wil veel minder vliegbewegingen. Ook per trein of fiets kun je op vakantie. En bedrijfsmatige vluchten zijn zelden noodzakelijk.

  Onno, Utrechtse Heuvelrug

  Ik ben bang voor lawaai en verstoorde nachtrust. Schade aan de natuur. Ik wil dat er minder gevlogen wordt, minder rekening houden met Schiphol en meer met de miljoenen mensen die hier last van hebben. 

  Richard, Utrechtse Heuvelrug

  Ik ben bang voor geluidsoverlast en fijnstof. Vliegen moeten we actief ontmoedigen. We moeten met zijn allen veel minder vliegen. 

  Alex, Wijk bij Duurstede

  Ik ben bang voor herrie en vervuiling. We moeten minder vliegen en alleen zoveel mogelijk over onbewoond gebied. 

  Bas, Zeist

  Ik ben bang voor lawaai en nog meer luchtvervuiling. Halveer het aantal vluchten van Schiphol, schaf nachtvluchten af, bouw Lelystad airport om naar woningen en opvang voor vluchtelingen. 

  Anne-marie, Nijkerk

  Ik ben bang voor geluidsoverlast en luchtvervuiling. Nu wordt die vervuiling niet gemeten, omdat het niet op het aardoppervlak gemeten kan worden. Onzin natuurlijk als men wel kan vaststellen waar de vervuiling bij een boerderij vandaan komt, moet je dat ook van vliegtuigen kunnen afleiden. Andere opties van aanvliegroutes bekijken en iig geen toename van het luchtverkeer in de toekomst. Vracht is bevoorrading, maar al die cheapcharters laten vertrekken.

  Ria, Leersum

  Ik ben bang voor lawaai! Stikstof! Ben net verhuisd vanwege al deze ellende. Onmiddellijk stoppen! 

  Ben, Stichtse Vecht

  Schade aan natuur en mens. Uiteindelijk beslissen dat in de nacht vliegen niet meer kan, het aantal vliegbewegingen ernstig beperken voor altijd en accepteren dat goedkoop vliegen noch een acceptabel alternatief is voor vakanties binnen Europa als voor vervoer van goederen, neem trein of boot. 

  Caroline, Utrechtse Heuvelrug

  Ik ben bang voor een stijgend aantal laagvliegende vliegtuigen en de invloed op de gezondheid van ons bewoners. Geluidsoverlast, fijnstofuitstoot en de gevolgen voor de gezondheid.  

  Dorothé, Rhenen

  Minder vliegverkeer, meer openbaar vervoer zoals trein /metro verbindingen als alternatief, zie andere landen. Onderzoek naar gevolgen van deze route. Open een nieuwe vluchtroute voor mens en natuur. 

  Desiree, Utrechtse Heuvelrug

  Ik ben bang voor een toename geluidsoverlast. Ik wil dat er kritische vragen worden gesteld t.a.v. het waarom van deze extra route. Het voelt voor mij als een manier om Schiphol nog meer vliegbewegingen te laten maken i.p.v. de spreiding van lasten. Dit terwijl luchtvaartindustrie in NL moet krimpen i.p.v. uitbreiden. 

  Epke, Utrechtse Heuvelrug

  Ik ben bang voor geluidsoverlast, verminderd woongenot, waardedaling huizen. GEEN 4e aanvliegroute. Geen marktpartijen laten beslissen over dit onderwerp.  

  Frans, Utrechtse Heuvelrug

  Ik ben bang voor lawaai en vervuiling! Er zou onmiddellijk vanuit de gemeenten druk moeten worden uitgevoerd richting het ministerie! 

  Ferdinand en Moniek, Ede

  Ik ben bang voor geluidshinder en fijnstof. Ik wil geen extra aanvliegroute naar Schiphol zeker niet over natuurgebied. 

  Ferdy, Doorn

  Ik ben bang voor lawaai!

  Bert, Utrechtse Heuvelrug

  Ik ben bang voor geluidsoverlast, luchtvervuiling, milieu, natuur. Annuleer de route annuleren of zoek andere aanvliegroutes (Schiphol moet stoppen met groeien!) 

  Irene, Utrechtse Heuvelrug

  Ik ben bang voor veel meer geluidsoverlast en luchtvervuiling in onze omgeving. Schiphol moet krimpen en niet uitbreiden naar andere vliegvelden in Nederland. 

  Janneke, Beuningen

  Ik ben bang voor geluids- en stofoverlast. Het vliegverkeer moet juist verminderen. Een vierde route zou onacceptabel zijn.

  Janneke, Utrechtse Heuvelrug

  Ik ben bang voor lawaai. Ik wil minder vliegtuigen.

  Katka, Driebergen

  Ik ben bang voor enorm veel geluidsoverlast, zowel overdag als ‘s nachts. Ik wil informatie en inspraak. 

  Lucine, Utrechtse Heuvelrug

  Ik ben bang voor stress door continu geluid, psychische klachten. Noodzaak tot verhuizen. Schade voor dier en milieu in het natuurgebied waar ik woon. Ik wil geen ophoging van toegestane vluchten. Waarom zo veel vluchten toestaan? Het is enorm milieu vervuilend en vliegen is nog te goedkoop. Onze milieuvriendelijke
  warmtepomp mag minder geluid maken dan een vliegtuig. Dat is krom. Naast de natuurschade is bewezen dat continu geluidsprikkels zorgt voor stress bij mens en dier. Welzijn en gezondheid van mens en dier gaat voor economisch gewin. Dus geen uitbreiding van de hoeveelheid vluchten voor economisch gewin!! 

  Leontine, Utrechtse Heuvelrug

  Niet nog meer geluidsoverlast, want die is er al door de herriegoot boven ons. Ik ben bang voor milieuvervuiling van de schadelijke stoffen die de vliegtuigen uitstoten. Een aanslag op het welzijn en de gezondheid van de mensen. Probeer de luchtvaart te laten krimpen en de vliegtuigen niet lager, maar hoger te laten vliegen zodat in ieder geval de geluidsoverlast beperkter wordt.

  Lucienne, Baarn

  Ik ben bang voor geluidsoverlast en luchtverontreiniging. De leefbaarheid/genot wordt verkleind voor alle levende wezens. Een vliegroute vanaf zee is de beste keuze, zo min mogelijk overlast voor een ieder. 

  Lex, Leersum

  Ik ben bang voor negatieve gevolgen voor mens en natuur. Verstoring van het ecosysteem. Het bosgebied is een belangrijk recreatiegebied voor publiek uit de randstad om tot rust gekomen. Het rustige karakter gaat verloren. Kan uitbreiding zo maar in verband met het stikstofprobleem? Wat zegt de Europese Commissie over verlegging van routes naar natuurgebied/stiltegebieden? Ik wil geen uitbreiding met een 4e route, zeker geen route over bossen, stiltegebieden.

  Marrien, Utrechtse Heuvelrug

  Ik ben bang voor geluid, kankerverwekkende stoffen en ultrafijnstof, en de invloed van stikstof op natuur. Schiphol heeft geen natuurvergunning en gaat deze voorlopig ook niet krijgen voor de huidige omvang. Krimp is waarschijnlijker. Waar is deze route voor nodig? Afblazen en zo veel mogelijk aanvliegen boven zee en het IJsselmeer. 

  Tim, Rhenen

  Ik ben bang dat ik zeer veel overlast ga ervaren. Ik ben bewust in deze regio gaan wonen vanwege de rust. Woon- en natuurgebieden moeten worden vermeden, inkrimpen van Schiphol i.p.v. uitbreiden routes. 

  Anne, Driebergen

  Ik ben bang voor geluidsoverlast, heb ruim 60 jaar in de rook van Schiphol gewoond (Alphen aan den Rijn). Eindelijk de switch naar de Utrechtse Heuvelrug kunnen maken en wordt nu hier geconfronteerd met dagelijkse overlast van vliegverkeer. Zoek alternatieven voor vliegverkeer. Het is in de huidige vorm niet duurzaam en steeds meer omstreden.

  Bert, Leersum

  Ik ben bang voor mega veel geluidsoverlast, luchtvervuiling, nog weer meer last van mijn COPD. Stel alles in het werk om GEEN vluchten over het Nationale park Utrechtse heuvelrug te laten gaan!!!!! Voordat er iets gebeurt een 0-meting op geluid en vervuiling OOK op fijnstof!!!! 

  Robert, Utrechtse Heuvelrug

  Ik ben bang voor geluid, slaapverstoring en luchtkwaliteit. Eerst debat, dan begrenzen luchtvaart!

  Theo, De Bilt

  Het is derving van ons woongemak. En nog meer milieudruk op onze agrarische sector om deze vluchten mogelijk te maken. Terugdringen van de luchtvaart. Promoten van alternatief vervoer (trein bijv.). 

  Marinus Henk, Utrechtse Heuvelrug

  Nu al ondervind ik veel overlast van vlieglawaai. Ook 's nachts. Laat dit niet erger worden. Oplossingen zoeken waarbij tot vlak voor landing hoger wordt gevlogen en vliegen veel duurder maken voor iedereen, wereldwijd.

  Willem, Utrechtse Heuvelrug

  Ik ben bang dat er meer gevlogen gaat worden i.p.v. minder; dus meer luchtvervuiling, meer lawaai, meer overlast, minder rust, meer stress en minder gezondheid. We zouden moeten investeren in meer en snellere treinverbindingen in Europa. Meer lokaal produceren zodat er minder transport plaatsvindt = minder vervuiling, minder files, minder overlast en meer groene banen in de buitenlucht is weer meer gezondheid. 

  Bernard, Zeist

  Ik maak me zorgen over de geluidsoverlast die zal gaan plaatshebben. Burgers die hier direct bij betrokken zijn/ hinder van ondervinden moeten geïnformeerd worden over plannen en de mogelijkheid hebben om mee te denken en alternatieven aan te dragen.

  Gosien, Utrechtse Heuvelrug

  Ik ben bang voor geluidsoverlast en fijnstof/luchtvervuiling. Laat de aanvliegroute niet over bewoond gebied gaan. Vliegen is überhaupt slecht voor het klimaat. Waarom moet er steeds meer gevlogen worden?

  Bas, Ze

  Ik ben bang voor luchtvervuiling en lawaai. Vliegen niet meer stimuleren, maar ontmoedigen. Dus ook geen 4de baan!

  Carina, Driebergen-Rijsenburg

  Ik ben bang voor geluidsoverlast. Zie wat luchthaven Rotterdam - Den Haag doet voor de inwoners van Schiedam. Die hebben echt dagelijks in de nacht/ late avond overlast. Ik wil geen vierde route. Schiphol is groot genoeg. Met het oog op milieu uitdagingen moet de luchtvaart krimpen, niet groeien.

  Alwin, Utrechtse Heuvelrug

  Ik ben bang voor geluidsoverlast, milieuoverlast, stemmenverlies voor de partijen die dit onzin initiatief gaan steunen. Ik wil afname van vliegverkeer en echte snelle treinverbindingen die het vliegverkeer vervangen.

  Mark, Utrechtse Heuvelrug

  Ik ben bang voor geluidshinder. Laten we onze nationale luchthaven in zee bouwen.

  J., Overberg

  Ik ben bang voor geluidsoverlast overdag en 's nachts boven een nu nog rustige groene zone. Ik denk dat het niet slechts om herverdeling van vluchten gaat, maar dat het een toename van vluchten overall gaat betekenen. Laat zorg voor mens en milieu voor de verandering eens prevaleren boven economische groei.

  Peter, Amersfoort

  Ik ben bang dat de natuur belast wordt; de dieren in de bossen van de Utrechtse Heuvelrug met onder andere de vleermuizen populatie er last van hebben. Daarnaast geluidsoverlast voor de bewoners. Doe de prijs omhoog van vliegtickets en laat de Utrechtse Heuvelrug ongemoeid!

  ?, Zeist

  De gezondheid van vele mensen wordt verkocht voor het geld van enkelen. Ontwikkel een route zonder effect op mens en natuur.

  Marinette, Bunnik

  Ik ben bang dat het laatste beetje rust verdwijnt. Lawaai is ongezond voor mens en dier. Geen uitbreiding van routes en al helemaal niet boven relatief rustige gebieden.

  Nancy, Ede

  Ik ben bang voor geluidsoverlast. De route zou zo min mogelijk over bewoond (en recreatie) gebied moeten komen te liggen en alleen gebruikt mogen worden door “stille” toestellen.

  Michiel, Zeist

  Ik ben bang voor minder beschikbaar luchtruim voor general aviation en meer geluid. Ik wil actie ter voorkoming van de 4de route.

  Henk, Houten

  Ik ben bang voor overlast en vervuiling.

  Nicolien, De Bilt

  Ik ben bang voor geluidsoverlast.

  Cindy, Veenendaal

  Ik ben bang voor geluidsoverlast, schade aan de Natura-2000 gebieden (Nationaal park) en waardedalingen woningen. Haal het plan van tafel. Laat Schiphol niet verder groeien. Afremmen van vluchten die niet Nederland als eindbestemming hebben.

  Kees, Zeist

  Ik ben bang dat het negatieve gevolgen heeft op mijn gezondheid en het verminderen van het leefcomfort. Kies een aanvliegroute waar bewoners geen last ondervinden en vlieg veel hoger. Geef de gezondheid van de bewoners een hogere prioriteit geven dan
  de financiële voordelen voor het vliegen!

  Gerco, Utrechtse Heuvelrug

  Ik ben bang voor overlast voor bewoners. Informeer ons goed.

  Bas, De Bilt

  Ik ben bang voor overlast vooral als je door de natuur loopt. Vlieg over het IJselmeer.

  Gijs, Utrecht

  Ik ben bang voor lawaai, verontreiniging en het klimaat. Laat Schiphol inkrimpen.

  Wilhelmina, Utrecht

  Ik ben bang voor overlast. Ik wil geen 4de route.

  Michiel, Utrecht

  Ik ben bang voor geluidshinder (aantasting van de rust) en luchtvervuiling. De kosten en baten van deze aanpassing moeten niet alleen met een economische en
  vervoerskundige bril bekeken worden, maar ook met de bril op wat het voor een hinder met zich meebrengt. Sowieso vanuit de klimaatopgave niet uit te leggen dat we uitgaan van groei van het vliegverkeer én dat faciliteren als nationale overheid... 

  Wouter, Soest

  We zitten in een klimaatcrisis! Overlast door geluid is daar ook een onderdeel van. Maak Schiphol kleiner en verminder het aantal vliegtuigen en vliegbewegingen. Hef CO2 belasting en geef geen subsidies meer aan grote bedrijven enz.

  Agnes, Utrecht

  Ik ben bang voor meer geluidsoverlast en vervuiling. Stop de groei van Schiphol.

  Arna, Utrecht

  Ik ben bang voor geluidsoverlast. Houd deze plannen tegen.

  Lara, Utrecht

  Ik ben bang voor luchtvervuiling. Zeer negatieve ervaring hiermee in Weesp, waar ik ook onder een aanvliegroute woonde. Minder extreme hoeveelheden (laagvliegende) luchtvaart boven Nederland.

  Elizabeth, Ede

  Ik ben bang dat ik geen enkele rust meer heb!!! Verplaats vliegveld Schiphol naar de Noordzee!!

  Mathieu, Utrechtse Heuvelrug

  Behalve overlast voor iedereen maak ik me ook echt zorgen over de natuur op en rond de heuvelrug. Dit gebied wordt al intens doortrokken met paden voor touristen, mountainbikers en paarden. De natuurlijk heeft het al zwaar met de veranderingen in het klimaat. Dus nu onze verkoelende bossen ontlasten en niet extra belasten want anders hebben we een veel groter probleem….!!! Minder vliegen en zeker niet over kwetsbare gebieden.

  Lique, Wijk bij Duurstede

  Ik ben bang voor overlast, en overbelaste bewoners , zoals ook blijkt uit andere routes. Daar zijn de bewoners overprikkeld door het continue geraas van de vliegtuigen. Dit is dus zeer slecht voor de mentale, maar ook lichamelijke gezondheid, ook voor moedertje Natuur. Ik wil een andere route, rechtstreeks naar Noordzee, echter dit gaat ten koste van de natuur daar. Minder vliegroutes; de CO2 uitstoot is al veel te hoog, de uitbreiding Schiphol moet gestopt worden.

  Agnes Elizabeth, Utrecht

  Ik ben bang voor lawaai, herrie, drukte en geluidsoverlast. Ik wil dat er geen 4de baan komt en ook niet meer vliegtuigen gaan vliegen (zowel dag en nacht). Het liefst wil ik dat er een vliegtuigen verbod komt.

  Johanna, Woudenberg

  Ik ben bang voor nog meer giftige uitstoot en lawaaioverlast. Verbiedt Europese vluchten en breng voor deze afstanden goede en snelle treinverbindingen tot stand.

  Myriam, Buren

  Ik ben bang voor overlast voor mens en dier. De Heuvelrug is al zo kwetsbaar en dat wordt alleen maar erger.

  Marja, Utrechtse Heuvelrug

  Ik ben bang voor geluidsoverlast. De noodzaak van een vierde route heroverwegen en anders een alternatieve route overwegen (niet over een nationaal park).

  Heleen, Utrechtse Heuvelrug

  Ik ben bang voor nog meer uitstoot en lawaai. De luchtkwaliteit is al zo slecht. Ik heb astma en ik kan alleen maar vieze lucht inademen, dat verergert de problemen. De luchtvaart moet krimpen en de plannen moeten van tafel. Mensen moeten gestimuleerd worden om niet meer of bij grote uitzondering te gaan vliegen.

  Helmi, Doorn

  Ik ben bang voor gezondheidsrisico's door de uitstoot van het vliegtuig en geluidsoverlast. Ik wil minder vliegverkeer!

  Loes, Utrechtse Heuvelrug

  Ik ben bang voor geluidsoverlast. Ik wil de route omleggen.

  Elise, Utrechtse Heuvelrug

  Ik ben bang voor geluidsoverlast dag en nacht, en vervuiling. Ik wil geen vierde aanvliegroute.

  Minet, Utrechtse Heuvelrug

  Ik ben bang vliegtuiglawaai en vervuiling door lozen van brandstof tijdens de daling. Schiphol moet ingeperkt worden. Laat vluchten over zee vertrekken.

  Pieter, Utrechtse Heuvelrug

  Ik ben bang geluidsoverlast en vervuiling. Ik wil dat we deze hele 4de route afblazen. We hebben al genoeg vliegverkeer in Nederland.

  Joost, Utrechtse Heuvelrug

  Ik ben bang voor nog meer vevuiling en geluidsoverlast.

  G., Woudenberg

  Ik ben bang voor overlast van geluid en fijnstof. Ik wil overleg met bewoners van het te overvliegen gebied en biobrandstoffen.

  Vera, Utrechtse Heuvelrug

  Ik ben bang voor geluidsoverlast. Ik wil dat de vliegtuigen hoger vliegen.

  Mariska, Utrechtse Heuvelrug

  Ik ben bang voor geluidsoverlast en luchtvervuiling.

  Taci, Utrecht

  Ik ben bang voor dagelijkse overlast door geluid, stikstof en fijnstof in Zeist, maar ook in het nationale park Utrechtse Heuvelrug. Geef openheid van zaken. Breng de gevolgen in kaart. Wat is het nut van deze nieuwe route en wat zijn de alternatieven?

  Jos, Zeist

  Ik ben bang voor geluidsoverlast. Ik wil geen aanvliegroute erbij.

  Ab, Ede

  Ik ben bang voor geluidsoverlast. Lelystad zou nooit moeten openen. We moeten met z'n allen minder gaan vliegen. Totdat we stil en zonder fossiele brandstoffen kunnen vliegen.

  Jan, Ede

  Ik ben bang voor geluidsoverlast. Een vliegroute over dichtbevolkt gebied vind ik geen prettig idee. Bestaande routes zijn al erg genoeg. Stimuleer minder vliegen. Schrap korte vluchten. Stimuleer het gebruik van de trein.

  Sytse, Utrechtse Heuvelrug

  Ik ben bang voor teveel decibel/geluid, geen rust meer en dieren die worden opgejaagd in natuurgebieden. Verbied Schiphol om uit te breiden. Of maak in het IJsselmeer of Noordzee een vliegveld.

  Tanja, Stichtse Vecht/Maarssen/Tienhoven

  Ik ben bang voor herrie, vervuiling en troep. Ik wil geen 4de aanvliegroute.

  Christiaan, Utrecht

  Ik ben bang voor de toekomst en gezondheid van mijn dochter met de uitstoot van CO2 en giftige stoffen. Daarnaast lijkt het me verschrikkelijk om buiten niet meer van de rust te kunnen genieten en met het raam dicht te moeten slapen. Ik wil dat Schiphol krimpt en de hub-functie loslaat.

  Lenneke, Doorn

  Ik ben bang voor mijn gezondheid en geluidsoverlast. Verleg de route naar de Noordzee.

  Gershon, Bunnik

  Ik ben bang voor fijnstof en geluidsoverlast. Beperk het aantal vluchten.

  Esteban, Zeist

 •  

   

  broken image