• Verkiezingen Tweede Kamer

  Stop de vierde route. Stop de groei van Schiphol!

   

  22 november is een belangrijk moment!

  Op zoek naar informatie over hoe verschillende politieke partijen denken over belangrijke luchtvaartkwesties? Benieuwd naar hun standpunten over de vierde aanvliegroute, krimp van de luchtvaart, de opening of sluiting van vliegveld Lelystad, nachtsluiting van luchthavens, en normen en reguleringen voor de luchtvaartsector? Wij hebben voor jou de standpunten van de meeste politieke partijen in kaart gebracht, in een overzichtelijk plaatje (hieronder), een tabel (daaronder), en enkele documenten (helemaal onderaan!).

   

  broken image
  broken image

  Tabel: Dit overzicht is gemaakt m.b.v. AI. De teksten van de partijprogramma's zijn ingelezen en gevraagd is naar het standpunt van elke partij over de onderwerpen. Let op: de tabel wordt regelmatig bijgewerkt; dit is voor het laatst gebeurd op 5 november 2023.

   

  Deze informatie is bedoeld ter referentie en kan worden bijgewerkt naarmate er meer gegevens beschikbaar komen. We streven naar nauwkeurigheid, maar raadpleeg ook de officiële bronnen en partijplatforms voor volledige informatie.

   

  Wil je gedetailleerde informatie? Download de tabel hier om alle details te zien. Je kunt inzoomen voor een nauwkeuriger overzicht. De originele teksten van de (concept) partijprogramma's zijn via onderstaande knop te bekijken.

  Wil je meer doen dan alleen bewust kiezen? Overweeg dan om contact op te nemen met de politieke partijen waarin je geïnteresseerd bent. Vraag hen om kleur te bekennen en hun standpunt kenbaar te maken over de vierde aanvliegroute, die de groei van de luchtvaart mogelijk maakt. Jouw stem en betrokkenheid kunnen het verschil maken!

   

  Mogelijke e-mail aan jouw partij:

  Geachte heer/mevrouw,

   

  Ik schrijf u met betrekking tot een kwestie die mij zeer ter harte gaat: de plannen voor de vierde aanvliegroute naar Schiphol, die deel uitmaakt van de herziening van het luchtruim. Deze voorgestelde route strekt zich uit over Gelderland, Utrecht en Noord-Holland en lijkt de groei van de luchtvaart te bevorderen. Naast deze dalers is het duidelijk dat ook meer stijgers hun intrede zullen doen. Er ontstaat een nieuwe groep mensen die wordt blootgesteld aan de overlast van de luchtvaart, zonder dat de onderliggende problemen werkelijk worden opgelost. Sterker nog deze problemen dreigen groter te worden met meer luchtvaart.

   

  Met deze e-mail wil ik een dringend beroep op onze partij doen om zich expliciet uit te spreken tegen de invoering van deze vierde aanvliegroute. Het is van cruciaal belang dat we de problemen waarmee bewoners, natuur, milieu en het klimaat worden geconfronteerd, serieus aanpakken.

   

  Een krachtig standpunt van onze partij tegen de vierde aanvliegroute en voor de krimp van de luchtvaart zal niet alleen een positieve impact hebben op het welzijn van onze burgers, maar ook op uw inzet voor duurzaamheid en milieubescherming.

   

  Ik kijk uit naar uw reactie en dank u bij voorbaat voor uw aandacht voor dit belangrijke onderwerp.

   

  Met vriendelijke groet, [Je naam]

   

 •