Nu al meer hinder? Meld het

Uit de reacties op de website blijkt dat inwoners nu al meer vliegtuigoverlast ervaren ten op zichte van eerder. Laat van je horen via:

- de website www.vliegherrie.nl. Deze site is een aanvulling op BAS voor klachten over vliegverkeer. Klachten geplaatst op deze site zijn zichtbaar.

- het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) kunnen de analyses van BAS gebruiken om voorstellen voor hinderbeperkende maatregelen en procedures te doen.

SchipholWatch heeft speciaal een gratis app ontwikkeld, Explane, om vliegtuiglawaai vast te leggen en te registreren. Alle metingen met de app worden gepubliceerd op de website Aviation Noise Reports by Explane. Meer weten over de app Explane? Kijk op de website: Over de app Explane