Toer met ons mee

Stop, een vierde route gaat op toernee. Laatste update data en tijden: 13 juni 2024.

Er zijn nu 32 gemeenten en 1 provincie tegen de 4de route of tegen toename van overlast door een 4de route. Hierover hebben 22 gemeenten en de provincie Utrecht een motie aangenomen. Ook hebben 23 Utrechtse gemeenten een brief mede-ondertekend van de provincie Utrecht aan minister Harbers tegen overlast door een vierde route. Welke gemeente en provincie volgt?

Kerngroep Stop4deroute probeert in te spreken bij vergaderingen en bijeenkomsten van oa. gemeentes en provincies. We geven onze visie op de vierde aanvliegroute en brengen de geluiden van jullie (de bezoekers van de website) over aan bestuurders.

Kom je ook? Het helpt als we met zo veel mogelijk mensen een stem laten horen.

TOERAGENDA

10 juni 2024 informatieavond in gemeente Stichtse Vecht

Een gedragen uitwerking van de vierde aanvliegroute? Niet waarschijnlijk..

Wie wil er nu een vierde aanvliegroute boven zijn hoofd?

Een vierde aanvliegroute naar Schiphol hangt ons boven het hoofd in de regio Gelderland-Utrecht-Noord-Holland. Een vierde route die meer dan 200 extra vliegtuigen per dag laag over onze hoofden zal sturen en een nog groter deel van het Nederlandse luchtruim zal bestemmen voor de commerciële luchtvaart. De minister vraagt aan de provincies om een gericht gebiedsadvies uit te brengen als bijdrage aan een gedragen uitwerking van de vierde route in de ontwerp- en realisatiefase van het programma Luchtruimherziening.

Het kaartje hieronder toont het draagvlak dat hij zal aantreffen: zeer beperkt! 22 gemeenten hebben moties aangenomen waarin zij aangeven geen toename van hinder en vervuiling te willen in hun gemeente door de vierde route. Hiervan trekken 13 gemeenten de conclusie dat ze geen route willen boven hun grondgebied, want de hinder en uitstoot zullen toenemen extra vliegtuigen per dag. Ook de Provincie Utrecht is tegen de vierde route als hierdoor het aantal vliegtuigen, de overlast en uitstoot toeneemt.

Het roept de vraag op wanneer men wakker wordt in de overige gemeenten en Provincie Gelderland die dit boven het hoofd hangt. Of ziet men daar wel voordelen?

De voorsgestelde CO2 besparing door 'efficiënter' vliegen is slechts 0,5%. Terwijl er op de grond een enorme prijs wordt betaald voor die minimale besparing: hinder, gezondheids-, natuur- (#stikstof ) en milieuschade voor veel meer mensen in een veel groter gebied. Terwijl de besparing op CO2-uitstoot vergelijkbaar is met 1 sigaret minder per week als je er 28 per dag rookt.

De vierde route zou de mensen onder de nu bestaande routes ontlasten. Dit geldt in ieder geval niet voor de mensen die dichterbij Schiphol wonen, want de landingsbanen blijven hetzelfde. Maar ook verder weg zullen mensen nauwelijks verbetering ervaren, want daar zijn de veranderingen te klein voor.

En als de luchtvaart groeit, gefaciliteerd door een vierde route, wordt het overal slechter. Dus dan maar de mensen onder bestaande aanvliegroutes in de hinder en uitstoot laten zitten? Natuurlijk niet! De oplossing ligt alleen niet in het verplaatsen van hinder en uitstoot, maar in het verminderen daarvan. En aangezien technische verbeteringen niet snel genoeg gaan, is krimp van Schiphol en de luchtvaart daarvoor de enige realistische oplossing.

En laat daar nou wel een groot draagvlak voor bestaan, zowel in de regio (zie onderstaande kaart) als in Nederland!

broken image

AANGENOMEN MOTIES
Gemeente Amersfoort
7 maart 2023
Motie "Vlieg op met je 4e aanvliegroute en bescherm onze natuur & inwoners"

Aangenomen door Partij voor Dieren, GroenLinks, CDA Amersfoort, Amersfoort 2014, PvDA, SP, Burger Partij Amersfoort, BPA, Beter Amersfoort en D66.

Gemeente Barneveld
5 juli 2023
Motie "Een vierde benaderingsbaan voor Schiphol over de Veluwe"

Motie is unaniem aangenomen.

Gemeente Bunnik
20 april 2023
Motie "Leefmilieu beschermen tegen extra vliegverkeer"

Aangenomen door alle partijen met uitzondering van de VVD.

Gemeente Buren
30 mei 2023
Motie "Nieuwe (4e) aanvliegroute Schiphol"

Motie is unaniem aangenomen.

Gemeente Culemborg
14 september 2023
Motie "Geen laga aanvliegroutes boven Culemborg"

Motie is aangenomen.

Gemeente De Bilt
23 februari 2023
Motie "Vierde naderingsroute impact De Bilt"

Motie is unaniem aangenomen.

Gemeente Ede
11 mei 2023
Motie "4e aanvliegroute Schiphol"

Motie is aangenomen.

Gemeente Hilversum
mei 2024
Motie "Noodlanding voor vierde route"

Motie is aangenomen.

Voor de motie: Hart voor Hilversum, D66 (1 lid), VVD, Groen links, CDA, Democraten Hilversum, PvdA, SP.

Tegen: CU, Belang vanNL, D66 (6 leden).

Gemeente Houten
14 maart 2023
Motie "Voorkom overlast door vierde aanvliegroute Schiphol"

Aangenomen door GroenLinks Houten, PvdA Houten, D66 Houten, Natuurlijk Houten, ITH, ChristenUnie en CDA.

Gemeente Nieuwegein
1 juni 2023
Motie "Geen vierde aanvliegroute"

Aangenomen door GroenLInks, VSP, PvdA, LV, De Unie, CU, iB en D66.

Gemeente Rhenen
31 Januari 2023
Motie "Introductie nieuwe naderingsroute over Rhenen"

Aangenomen door D66, Progressief Rhenen GroenLinks en PvdA

Gemeente Scherpenzeel
4 juli 2023
Motie "Vierde aanvliegroute Schiphol"

Aangenomen door PRO Scherpenzeel, GemeenteBelangen Scherpenzeel, VVD, CDA en SGP.

Gemeente Soest
20 april 2023
Motie "Vierde aanvliegroute Schiphol inde regio"

Motie tegen route is aangenomen. Alleen VVD stemde tegen.

Gemeente Tiel
19 april 2023
Motie "Nieuwe 4e aanvliegroute Schiphol"|

Aangenomen door PvdB, PvdA, GL, Pro Tiel, VVD, Lokaal Libelaar Tiel, Krachtig Tiel.

Gemeente Utrecht
9 maart 2023
Motie "Stop de vierde aanvliegroute"

Aangenomen door BIJ1, ChristenUnie, D66, DENK, EenUtrecht, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, Utrecht Solidair, Volt en Student&Starter.

Gemeente Utrechtse Heuvelrug
9 Februari 2023
Motie "Laat rust en natuur niet vervliegen door de “Vierde Aanvliegroute Schiphol” over onze gemeente”

Aangenomen met meerderheid van stemmen.

Gemeente Veenendaal
23 maart 2023
Motie M2023.7 Motie vreemd ProV e.a. - Nieuwe vliegroute (raadsinformatie.nl).

Aangenomen met meerderheid van stemmen.

Gemeente Wageningen
7 juni 2023
Motie "Tegen laagvliegroutes boven Wageningen"

Motie is bijna unaniem aangenomen (op 1 stem na).

Gemeente West Betuwe
28 juni 2023
Motie 4e Aanvliegroute Schiphol

Motie is unaniem aangenomen.

Gemeente Wijk bij duurstede
21 maart 2023
Motie "Vierde vliegroute Schiphol"

Aangenomen met meerderheid van stemmen.

Gemeente Woudenberg
23 maart 2023
Motie "Stop extra geluidhinder en uitstoot gevaarlijke stoffen door nieuwe aanvliegvliegroute Schiphol"

Motie is aangenomen.

Gemeente Zeist
23 mei 2023
Motie "4e Aanvliegroute Zeist"

Motie is aangenomen.
 
Provincie Utrecht
1 juni 2023
Actualiteitenmotie "Stop overbodig vliegen boven onze provincie"

Motie is aangenomen door GroenLinks, BBB, PvdA, SGP, SP, Partij voor de Dieren, D66. Mooie ondersteuning door veel sprekers (zie livestream).

22 Februari 2023
Inspraak tijdens vergadering van de commissie Mobiliteit en Milieu. De inspraak en reacties van de fracties zijn terug te kijken op Statencommissie Milieu en Mobiliteit 22 februari 2023, Stateninformatie Provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl) Er volgt een afspraak met de gedeputeerde. De wens is om een brede bijeenkomst te organiseren over het onderwerp voor de hele provincie.

Thema Avond D66
21 Februari 2023
Organiseerde de afdeling D66 van Utrechtse Heuvelrug, Zeist en Rhenen een Thema Avond over de vierde aanvliegroute naar Schiphol. Zo'n 150 mensen namen deel.

Presentaties van de avond zijn te vinden op: Laat rust en natuur niet vervliegen door de “Vierde Aanvliegroute Schiphol” over onze gemeente. - D66 Utrechtse Heuvelrug

Stakeholdersdag programma Luchtruimherziening
22 maart 2023

Link naar de presentaties.

Informatiedavond gemeente Zeist
Hieronder opnames van een informatiebijeenkomst in de Raadszaal van de Gemeente Zeist. Elisabeth van den Hoogen leidde als voorzitter de bijeenkomst en gaf mensen de mogelijkheid direct te reageren. Verder gaven presentaties: Wijkwethouder Wouter Catsburg, ChristerUnie/SGP Gemeente Zeist, Rudy Megens, plaatsvervangend directeur Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, afdeling herziening, Lenneke Kok bezorgde inwoner en actief in Kerngroep Stop4deroute, Peter van Tienen natuurwetenschapper en actief in de Kerngroep. Daarnaast nog twee korte bijdrages: bewonerservaring en ervaringen SATL met Lelystad. De avond was druk bezocht. Helaas kon niet iedereen de overvolle zaal in. Daarom deze video om de avond toch nog te bekijken.

Presentatie ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Presentatie Kerngroep Sop4deroute

https://www.youtube.com/live/RwLsGXpa9uw?feature=share

Ook de andere gemeentes willen we nog bezoeken. Houd de website in de gaten!